หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 122 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1076
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                

*การเชื่อมโยงแผนระดับประเทศสู่การปฏิบัติ 

  /นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ / ปัญหา / ความต้องการของประชาชน 

  / บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ต่อการสื่อสารภาครัฐ            

*ภูมิทัศน์สื่อ                                                                                                                

*การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร                                                                                     

*การเขียนงานวิชาการ/ประชาสัมพันธ์

*Social Media Trend / Social Listening                                                                        

*การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสสารสนเทศ และประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง                    

*ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว                                                           

*ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ นักประชาสัมพันธ์จากหลายสนามสอบ                                   

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์  ชุดที่  1                                                            

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์   ชุดที่  2                                                        

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์   ชุดที่  3                                                        

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์  ชุดที่  4        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top