หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 118 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1078
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                        

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                         

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                       

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            

*หลักพฤกษศาสตร์                                                                                        

*การจำแนกพืช                                                                                                

*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                      

*การขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                            

*การใช้ปุ๋ยและฮอร์โมน                                                                                       

*เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร                                                           

*แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top