หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 127 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1080
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                   

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                         

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                              

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)                                                                

*การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                              

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                               

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                       

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.           

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top