หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 500ข้อ การยางแห่งประเทศไทย (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ประจำปี2565 (NV)

ผู้เข้าชม 117 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV024
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 500ข้อ การยางแห่งประเทศไทย (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ประจำปี2565 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ : ตุลาคม 2565
จำนวน : 186 หน้า
รูปแบบ : เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครฯ 
รวมข้อสอบ 500ข้อ การยางแห่งประเทศไทย (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ประจำปี2565 (NV)
 
ส่วนที่ 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
    1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
                  - อนุกรม
                  - โจทย์คณิตศาสตร์
                  - การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
    1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
                  - อุปมาอุปไมย
                  - การสรุปความ
                  - เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
                  - การหาตัวร่วม
                  - การหาตัวต่าง
                  - การหาคำเข้าพวก
                  - การหาคำไม่เข้าพวก
    1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
                  - วิชาภาษาไทย
    1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
    1.5 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
                  - Structure
                  - Vocabulary
                  - Reading Comprehension
ส่วนที่ 2. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 3. แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-25770
 
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top