หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 101 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1095
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 274 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                    

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                     

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรม                         

*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องกลต่างๆ                                                                      

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                        

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                        

*แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง                                                                              

*แนวข้อสอบวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                              

*แนวข้อสอบความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             

*แนวข้อสอบด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล                                                                     

*แนวข้อสอบวิศวกรชุดที่ 1.                                                                                     

*แนวข้อสอบวิศวกรชุดที่ 2.                                                                                     

*แนวข้อสอบวิศวกรชุดที่  3.                                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top