หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) กรมการจัดหางาน (TBC)

ผู้เข้าชม 111 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1098
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) กรมการจัดหางาน (TBC)
ISBN .: BB 236

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 296 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1. 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                                             

*ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  2544        

*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                                             

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                          

*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                                           

*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                                  

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559    231

*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558                                                                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                          

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                       

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. 2556   

*ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย                                                                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน                                                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน 2 ชุด                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย                                                                                                      

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top