หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 97 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1101
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65(TBC)

ISBN .: --

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 282 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                  

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                    

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                           

*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                      

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                              

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                            

*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                    

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                 

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                 

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                       

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                               

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top