หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1113
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
♥ *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562        

♥ *พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                            

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 

♥ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             

♥ *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               

♥ *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์                                                                 

♥ *ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่                                                                                       

♥ *การจัดทำบัตรรายการ                                                                                                 

♥ *การจัดการห้องสมุดยุคใหม่หรือศูนย์สารสนเทศ                                                                     

♥ *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้                                                             

♥ *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                

♥ *การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน                            

♥ *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                    

♥ *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                 

♥ *การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                            

♥ *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                              

♥ *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              

♥ *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                              

♥ *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.                                                                              

♥ *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                          

♥ *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 


จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top