หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 95 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1119
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ปี 65 (TBC)
ISBN :    -- 
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2565
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  ปกใสเย็บแม็ก แบบชีท 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                     

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                                

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                           

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top