หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 81 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1130
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 65 (TBC)

ISBN :   ---
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                             

*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                    

*ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์       

*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           

*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                         

*การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ                    

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                    

*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                       

*แนวข้อสอบวิศวกรด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล                                                             

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*แนวข้อสอบความแข็งแรงของวัสดุ                                                                          

*แนวข้อสอบการสำรวจ                                                                                       

*แนวข้อสอบการออกแบบ                                                                                    

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top