หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 134 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1132
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี65 (TBC)

ISBN :  BB-245
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 360  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                             

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

*พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                              

*พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          

*พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                  

*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                                                      

*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                

*พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       

*พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542                                                                      

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                                             

*พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                         

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                          

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558                                                               

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                      

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Close หน้าต่างนี้
Go Top