หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ) ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 99 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1139
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ) ปี65 (TBC)

ISBN : ---
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                           

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                  

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 *ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน           

*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                             

ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                

*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                         

*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ (การร่างหนังสือโต้ตอบ)                                                     

*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการย่อความและการสรุปความ                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการแบบพิธีการและไม่พิธีการ                                              

*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                       

*แนวข้อสอบ (Structure) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                             

*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                       

*แนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                     

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                 

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจและการเมือง                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top