หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 123 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1147
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ISBN : --- 
พิมพ์ปี :    มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                      

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ                                                                                      

*แนวข้อสอบ ด้านสิทธิและเสรีภาพ                                                                               

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                         

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top