หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) กรมการจัดหางาน ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 142 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1162
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) กรมการจัดหางาน ปี65 (TBC)
ISBN :  BB-237
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 304 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                                            

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.  และชุดที่ 2      *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                                               

*ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  2544          

*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                                          

 *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                             

*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                                     

*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                                

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                 

*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558                                                                                                         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                           

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                       

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. 2556    

*ความรู้ด้านจิตวิทยา จิตวิทยาแนะแนว การให้คำปรึกษา                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวในสถานศึกษา สถานประกอบการ                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการแนะแนว                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา                                                                                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน 2 ชุด                                                                                                        

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top