หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการฝึกอบรม กรมการจัดหางาน ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 127 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1163
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการฝึกอบรม กรมการจัดหางาน ปี 65 (TBC)
ISBN :   ---- 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 304 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564.                    กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528                                                      

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2544 

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ.2551                                             

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2556  ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม            

*การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                     

*กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                         

*การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม                                                                    

*การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาโครงการฝึกอบรม                                           

*เทคนิคในการฝึกอบรม                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                                

ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office                                                                 

*การใช้งาน Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                    

*การใช้งาน Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     

*การใช้งาน Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต                                 

*รวมแนวข้อสอบด้านการฝึกอบรม                                                                              

*แนวข้อสอบสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top