หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3105/LAW3005 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 (65135)

ผู้เข้าชม 142 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3105RU
  • ราคาพิเศษ : 245 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3105 (LAW3005)

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

รายละเอียดตำรา

รศ.วินัย ล้ำเลิศ

พิมพ์ครั้งที่ 2  มิถุนายน พ.ศ.2566

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 ข้อความเบื้องต้น บทที่ 1-2

หมวดที่ 2 คู่ความ บทที่ 1-5

หมวดที่ 3 เขตอำนาจศาล  บทที่ 1-2

หมวดที่ 4 คำฟ้อง

หมวดที่ 5 คำให้การ

หมวดที่ 6 ฟ้องแย้งและการหักหนี้ บทที่ 1-2

หมวดที่ 7 คำคู่ความและเอกสารในคดีการตรวจรับคำคู่ความการยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารอย่างอื่น

หมวดที่ 8 ผู้พิพากษาที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดี

หมวดที่ 9 อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี บทที่ 1-10

หมวดที่ 10 ลำดับการดำเนินคดี การนั่งพิจารณาคดี การเลื่อนการพิจารณา

หมวดที่ 11 คู่ความมรณะ

หมวดที่ 12 วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น

ส่วนที่ 1 ตอนที่1 บทที่ 1-5 ตอนที่ 2 คดีไม่มีข้อพิพาท

ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น บทที่ 1-4

หมวดที่ 13 คำพิพากษาและคำสั่ง บทที่ 1-3

หมวดที่ 14 ค่าฤชาธรรมเนียม

บรรณานุกรม

รศ.วินัย ล้ำเลิศ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3105 / LAW3005 / LA305 / LW306

Close หน้าต่างนี้
Go Top