หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี66 (NV)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV043
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี66 (NV)
พิมพ์ :   มีนาคม 2566
จำนวน : 284 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
ประกอบด้วย
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ  นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน
                                   เพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2566

 >>  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดิน
            เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
            พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532         
>>  2. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
>>  3. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฏหมายอาญา
>>  4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
>>  5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 

 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top