หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 48 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1215
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก (TBC)

∝ ISBN . BB-279

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  292 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใส / สันกาว<<
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                        

*แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                  

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                       

*พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562              

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557         

*การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม                                                                         

*การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท                  

*การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง                                              

*การตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนให้เป็นไปตามกฎหมาย                                              

*เริ่มใช้แล้ว!!!!!    9 มกราคม 2566 ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ                         

*รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top