หมวดสินค้าหลัก

LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ผู้เข้าชม 11,039 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2103S
  • ราคาพิเศษ : 56 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208

สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของละเมิด
บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของตนเอง
บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของบุคคลอื่น
บทที่ 4 ความรับผิดเพื่อละเมิดกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่ 3 นิรโทษกรรม
ส่วนที่ 4 อายุความ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208

Close หน้าต่างนี้
Go Top