หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SG)

ผู้เข้าชม 33 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SG014
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SG)
ISBN  978-616-413-362-4
พิมพ์ปี  2560 
จำนวน 294 หน้า
เขียนโดย อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
 
♥ สั้น+ง่าย+ฉับไว
♥ สรุปเข้มทุกเนื้อหา เข้าใจง่าย
♥ เทคนิคพิชิตข้อสอบฉับไว
♥ ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลย 
♥ ปรับปรุงล่าสุด
 
 
สาระสำคัญประกอบด้วย
ภาค ก. วิชาความรอบรู้
 ∝ ส่วนที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
     1. รูปแบบการเมืองการปกครอง
     2. ระบบเศรษฐกิจ
     3. เศรษฐกิจกับการเมือง
     4. เศรษฐกิจพอเพียง
     5. ทฤษฎีใหม่
     6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
     7. ประชาคมอาเซียน
 
 ∝ ส่วนที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
     1. นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
     2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการ
     3. การขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     4. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค     
 
 ∝ ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมไทย ขนมธรรมเนียมประเพณี
     1. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 
 ∝ ส่วนที่ 4 กฏหมานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
     1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
     2. พ.ร.บ.สภาครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
     3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     5. พ.ร.บ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
     6. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 
 ∝ ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้
 
 
จัดทำโดย...อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top