หมวดสินค้าหลัก

คู่มือพิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SG)

ผู้เข้าชม 33 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SG015
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือพิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SG)
ISBN  978-616-374-111-0
พิมพ์ปี  2560 
จำนวน 287 หน้า
เขียนโดย อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
 
♥ สั้น+ง่าย+ฉับไว
♥ สรุปเข้มทุกเนื้อหา เข้าใจง่าย
♥ เทคนิคพิชิตข้อสอบฉับไว
♥ ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลย 
♥ ปรับปรุงล่าสุด
 
 
สาระสำคัญประกอบด้วย
คู่มือพิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย
เล่ม 1. วิชาความรอบรู้
 ∝บทที่     1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
 ∝บทที่     2. พ.ร.บ.สภาครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครู และ บุคลากรทางการศึกษา
 
 ∝บทที่     3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 ∝บทที่     4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
 
 ∝บทที่     5. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 
 ∝บทที่     6. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
                      ข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 
 ∝บทที่     7. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
 ∝บทที่     8. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 
 ∝บทที่     9. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
จัดทำโดย...อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top