หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 66 (NV)

ผู้เข้าชม 76 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV046
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 66 (NV)
พิมพ์เมื่อ :   เมษายน 2566
จำนวนหน้า : 228 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
       *****พร้อมส่ง แบบรูปเล่ม เท่านั้น *****
 
สารบัญ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 700ข้อ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ    
                                  กรมสรรพากร ปี 2565              
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม
              และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
              อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
              และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
              6.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
              6.2 พระราชบัญญํติุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
 
 
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top