หมวดสินค้าหลัก

นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)

ผู้เข้าชม 359 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA047
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)
ISBN : 978-616-380-094-7
พิมพ์ :  2563
จำนวนหน้า : 228 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
Δ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
Δ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม
   และเทคโนโลยีขงประเทศไทย และต่างประเทศ
Δ ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจจหน้าที่
   และภารกิจ
Δ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Stricture, Vocabulary, Reading comprehension)
      
สารบัญ
→ ประวัติการจัดตั้งและการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
→ ประวัติการจัดเก็บภาษี
→ โครงสร้างทั่วไปของภาษีอากร
→ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Add Tax)
→ วิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
→ ภาษีอากรประเมินหลักการและวิธีการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
→ การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
→ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
→ อัตราภาษี และการคำนวณภาษี 
→ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิเมื่อเสร็จสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
→ ตารางสรุปรฝุปแบบธุรกิจ
→ ตารางสรุปบัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฏากร
→ ความรู้กฏหมายภาษีอากร
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
     อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
→ แนวข้อสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการภาษีอากร และประมวลรัษฏากร
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฏากร
→ แนวข้อสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม
     และเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการเงิน
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top