หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 1,900 ข้อ ก.พ. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวช.ปวส. ครบทั้ง 4 วิชา ใหม่ล่าสุด 66 (SF)

ผู้เข้าชม 131 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF138
  • ราคาพิเศษ : 246 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ 1,900 ข้อ ก.พ. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวช.ปวส. ครบทั้ง 4 วิชา

ใหม่ล่าสุด 66 (SF)

>>> พิมพ์     :     เมษายน 2566 

>>> จำนวน  :     400  หน้า

>>> รูปแบบ :      เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

รวมข้อสอบ ภาค ก. สำนัก ก.พ. 1900ข้อ และ สรุป

+ แบบทดสอบ

   วิชาความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

   วิชาความสามารถด้ายภาษา (พร้อมเฉลย)

   วิชาภาษาอังกฤษ 2 ชุด

+ ส่วนที่ 1 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

   ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

   หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

+ ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป

   ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ

      อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ

      การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมอนวข้อสอบ

      คณิตศาสตรืทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ -สรุปสูตร -แนวข้อสอบ

      การวิเคราะห์สดมภ์ : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ -พร้อมแนวข้อสอบ

   ความสามารถด้านเหตุผล 

      อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด-พร้อมแนวข้อสอบ 

      ตรรกศาสตร์-สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ : สรุปหลักการ-พร้อมข้อสอบ

      เงื่อนไขภาษา-สรุปความจากสัญลักษณ์ - พร้อมแนวข้อสอบ

   วิชาภาษาไทย

       สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น

       สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว

    การใช้ภาษา

       การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาาา

              แนวข้อสอบ - แบบที่ 1

              แนวข้อสอบ - แบบที่ 2

        การเรียงข้อความ

        ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ

              สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย

              ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

              แนวข้อสอบการเติมคำ-การใช้คำกลุ่มคำ

         รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

+ ส่วนที่ 3 วิชาภาาาอังกฤษ 

     แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย

    สรุป + แนวข้อสอบ - Reading

    แนวข้อสอบ Vocabulary 

    แนวข้อสอบ Structure Sentence 

    สรุป-หัวใจไวยากรณ์ - ประเด็นสำคัญ

    แนวข้อสอบ Grammar

    แนวข้อสอบ Conversation

 

จัดทำโดย...Sheet For G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top