หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนันงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TBC)

ผู้เข้าชม 11 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1296
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ นักวิชาการสนับสนันงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :   พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

∞ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
∞ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.
∞ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.
∞ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562
∞ แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562
∞ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
∞ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
∞ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
∞ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
∞ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา
∞ ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
∞ แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ
∞ แนวข้อสอบความรู้เข้าเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา, ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
∞ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

Close หน้าต่างนี้
Go Top