หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1297
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :   พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 265 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

∞ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                                   

∞ *ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                                                    

∞ *แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                             

∞ *ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                                                       

∞ *แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                              

∞ *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                      

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                      

∞ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

∞ *ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                              

∞ *ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                         

∞ *แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา                                                             

∞ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                            

∞ *แนวข้อสอบความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

∞ *ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา ทางด้านรัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Close หน้าต่างนี้
Go Top