หมวดสินค้าหลัก

LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

ผู้เข้าชม 10,930 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2015S
  • ราคาพิเศษ : 48 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

สรุปฉบับพิเศษสุด LW 215 กฎหมายธุรกิจ 1(รหัสเก่า LA 234)
เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
หมวด 1  บุคคล
 + ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา
 + ส่วนที่ 2 นิติบุคคล
หมวด 2  นิติกรรม
หมวด 3  สัญญาซื้อขาย
หมวด 4  ตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 + ส่วนที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
 + ส่วนที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + ส่วนที่ 4 เช็ค
 + ส่วนที่ 5 อายุความ


สรุปเนื้อหา กฎหมายธุรกิจ 1 อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 
 
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2015 / LA215 / LW215

Close หน้าต่างนี้
Go Top