หมวดสินค้าหลัก

POL2301 / PA210 / PS252 สรุปองค์การและการบริหารในภาครัฐ

ผู้เข้าชม 13,204 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2301S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2301 / PA210 / PS252 สรุปองค์การและการบริหารในภาครัฐ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่ององค์การและการจัดการในภาครัฐ
  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญขององค์การและการบริหาร
  บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ
  บทที่ 3 ความสำคัญและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ
  บทที่ 4 ยุทธวิธีและขอบเขตในการศึกษาองค์การและการจัดการ
ส่วนที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร
  บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การและการบริหารตามแนวคิดสมัยเก่า
  บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การกลุ่มมนุษยสัมพันธ์
  บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย
ส่วนที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
  บทที่ 8 ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ
  บทที่ 9 วัตถุประสงค์ขององค์การ
  บทที่ 10 สายการบังคับบัญชา
  บทที่ 11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  บทที่ 12 การมอบหมายอำนาจหน้าที่
  บทที่ 13 การรวมและกระจายอำนาจ
  บทที่ 14 ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพในการบังคับบัญชา
  บทที่ 15 การแบ่งหน้าที่และลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การ
  บทที่ 16 การออกแบบองค์การ
ส่วนที่ 4 กระบวนการบริหารองค์การ
  บทที่ 17 การวางแผนองค์การ
  บทที่ 18 การตัดสินใจในองค์การ
  บทที่ 19 ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อความเข้าใจ
  บทที่ 20 การควบคุมองค์การ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2301 / PA210 / PS252

Close หน้าต่างนี้
Go Top