หมวดสินค้าหลัก

PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

ผู้เข้าชม 11,698 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PHI1000S
  • ราคาพิเศษ : 52 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 หลักการดำรงชีวิตในสังคม
บทที่ 2 กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา
บทที่ 3 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
บทที่ 4 มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม
บทที่ 5 การพัฒนาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา
บทที่ 6 ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา
บทที่ 7 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม
บทที่ 8 หลักธรรมของผู้บริหาร
บทที่ 9 ปรัชญาการครองรัก – ครองเรือน
บทที่ 10 อาชีพกับคุณธรรม
บทที่ 11 จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา
บทที่ 12 ชีวิตกับความตาย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด PHI1000 / PY100

Close หน้าต่างนี้
Go Top