หมวดสินค้าหลัก

MGT3102 / GM306 สรุปการภาษีอากร

ผู้เข้าชม 11,332 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MGT3102S
  • ราคาพิเศษ : 52 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
MGT3102 / GM306 สรุปการภาษีอากร
 
สารบัญ
- บทนำ
- หมวด 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- หมวด 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
+ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
+ บทที่ 2 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- หมวด 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หมวด 5 ภาษีธรกิจเฉพาะ
- หมวด 6 ภาษีศุลกากร
+ บทที่ 1 บททั่วไป
+ บทที่ 2 พิกัดอัตราศุลกากร
+ บทที่ 3 การจัดเก็บอากร
+ บทที่ 4 ความรับผิดในการเสียภาษี
+ บทที่ 5 การกำหนดท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าและส่งออก
+ บทที่ 6 การควบคุมสินค้าเข้าออก
+ บทที่ 7 การจัดตั้งคลังสินค้า
+ บทที่ 8 สินค้าผ่านประเทศ
+ บทที่ 9 ของตกค้าง ของริบ ของยึด
- หมวด 7 ภาษีสรรพสามิต
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MGT3102 / GM306

Close หน้าต่างนี้
Go Top