หมวดสินค้าหลัก

LAW3103 / LAW3003 / LA303 / LW304 สรุปกฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

ผู้เข้าชม 10,437 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3103S
  • ราคาพิเศษ : 64 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW3103 / LAW3003 / LA303 / LW304 สรุปกฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

สารบัญ
+ บททั่วไป
+ ส่วนที่ 1 การหมั้น
  - บทที่ 1 การหมั้น
  - บทที่ 2 ผลของการหมั้น
  - บทที่ 3 การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและอายุความ
+ ส่วนที่ 3 การสมรส
  - บทที่ 1 เงื่อนไขแห่งการสมรส
  - บทที่ 2 ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรส
  - บทที่ 3 การสมรสที่เป็นโมฆะ
  - บทที่ 4 การสมรสที่เป็นโมฆียะ
  - บทที่ 5 บิดามารดากับบุตร
+ ส่วนที่ 3 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  - บทที่ 1 สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  - บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  - บทที่ 3 การจัดการสินสมรส
  - บทที่ 4 หนี้สินของสามีกับภริยา
+ ส่วนที่ 4 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  - บทที่ 1 ความตาย
  - บทที่ 2 การหย่า
  - บทที่ 3 ผลของการหย่า
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
+ สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
+ ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
+ ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
+ นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
+ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3103 / LAW3003 / LA303 / LW304

Close หน้าต่างนี้
Go Top