หมวดสินค้าหลัก

ENG2002 / EN202 สรุปการอ่านตีความภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าชม 13,496 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG2002S
  • ราคาพิเศษ : 48 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ENG2002 / EN202 สรุปการอ่านตีความภาษาอังกฤษ

 

ใช้สำหรับภาค 1/61  และซ่อม1/61

 

ลักษณะของคำถามในข้อสอบวิชา ENG 2002
ภาคทฤษฎี
บทที่ 1 การอ่านแบบสกิมมิง
บทที่ 2 การอ่านแบบสแกนนิง
บทที่ 3 การอ้างอิง
บทที่ 4 การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ
บทที่ 5 การวิเคราะห์สรุปความ
การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะต่าง ๆ ในบริบท
ภาคปฏิบัติ
Passage 1  Language Acquisition
Passage 2  Satellite Communications
Passage 3  The Feminine Physique
Passage 4  The Effect of the U.S. Foreign Policy in Vietnam
Passage 5  Violence on Television
Passage 6  Chemicals : Time Bombs in Our Environment
Passage 7  College Lectures : Is Anybody Listening
Passage 8  A Good Night's Sleep

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG2002 / EN202

Close หน้าต่างนี้
Go Top