หมวดสินค้าหลัก

ENG2001 / EN201 สรุปการอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าชม 11,707 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG2001S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ENG2001 / EN201 สรุปการอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
 
ใช้สำหรับปีการศึกษา 2560 : 1/60, ซ่อม 1/60,2/60,S/60 และซ่อม 2,S/60
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ ***** 
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ทักษะในการอ่าน
บทที่ 2 โครงสร้างของคำ Prefixes, Suffixes, Roots
บทที่ 3 การใช้พจนานุกรม
บทที่ 4 โครงสร้างประโยค
บทที่ 5 โครงสร้างอนุเฉท

ภาคปฏิบัติ Seen Passages
บทที่ 6-9  Passage 7,9,4,13,13,15,1,4
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG2001 / EN201

Close หน้าต่างนี้
Go Top