หมวดสินค้าหลัก

LAW2113 / LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

ผู้เข้าชม 10,435 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2113S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2113 / LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

สารบัญ

 ส่วนที่ 1  ตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    - บทที่ 1 ประเภทของตั๋วเงิน
    - บทที่ 2 วิธีการออกตั๋วเงิน
    - บทที่ 3 ความรับผิดตามตั๋วเงิน
    - บทที่ 4 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
    - บทที่ 5 ผู้ทรงตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
    - บทที่ 1 การออกและรายการตั๋วแลกเงิน
    - บทที่ 2 การโอนและการสลักหลัง
    - บทที่ 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน
    - บทที่ 4 การอาวัลตั๋วเงิน
    - บทที่ 5 การใช้เงินตามตั๋วเงิน
    - บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยตามตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + หมวดที่ 4 เช็ค
    - บทที่ 1 ลักษณะของเช็ค
    - บทที่ 2 การยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงิน
    - บทที่ 3 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของธนาคาร
    - บทที่ 4 การรับรองเช็ค
    - บทที่ 5 เช็คขีดคร่อม
 + หมวดที่ 5 ตั๋วเงินปลอม
 ส่วนที่ 2 บัญชีเดินสะพัด
 
สรุปเนื้อหา อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
 


 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2113 / LAW2013 / LA213 / LW213

Close หน้าต่างนี้
Go Top