หมวดสินค้าหลัก

RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม

ผู้เข้าชม 14,044 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : RAM1000S
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม
 
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
 
เนื้อหาประกอบด้วย 
สารบัญ
1. ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ 
2. บทสรุปแนวคิดและการปรับใช้ความรู้คู่คุณะรรมในสังคม
3. ฐานที่มั่นในชีวิตและสังคม
4. ความรู้และคุณธรรมในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมในพระบรมราโชวาท
6. ภูมิปัญญาไทย ปริศนาเเห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสนา
7. การพัฒนาสติปัญญา
8. หลักจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมในการดำรงชีวิต
9. ความเป็นไทย วิกฤตวัฒนธรรมไทย
10. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเเวดล้อมและพลังงาน
11. สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1000 / RU100

Close หน้าต่างนี้
Go Top