หมวดสินค้าหลัก

LIS1001 / IS101 สรุปสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

ผู้เข้าชม 15,257 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LIS1001S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LIS1001 / IS101 สรุปสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ
 + บทที่ 1 สารสนเทศ
 + บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ
 + บทที่ 3 ห้องสมุดดิจิตอล
 + บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 + บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
 + บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
 + บทที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 + บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
 + บทที่ 9 การศึกษาค้นคว้า
 + บทที่ 10 การทำรายงาน
 + บทที่ 11 การรวบรวมบรรณานุกรม
 + บทที่ 12 การจัดรูปเล่มรายงาน
 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1132 / LIS1001 / IS101

Close หน้าต่างนี้
Go Top