หมวดสินค้าหลัก

LAW2110 / LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ผู้เข้าชม 11,081 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2110S
  • ราคาพิเศษ : 70 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2110 / LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ลักษณะค้ำประกัน (Suretyship)

  + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  + บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้

  + บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้

  + บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ส่วนที่ 2 ลักษณะการจำนอง (Mortgage)

  + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  + บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด

  + บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

  + บทที่ 4 การบังัคบจำนอง

  + บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

  + บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ส่วนที่ 3 ลักษณะจำนำ (Pledge)

  + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  + บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

  + บทที่ 3 การบังคับจำนำ

  + บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2110 / LAW2010 / LA210 / LW302

Close หน้าต่างนี้
Go Top