หมวดสินค้าหลัก

POL3313 / PA323 สรุปการบริหารการพัฒนา

ผู้เข้าชม 11,151 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3313S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3313 / PA323 สรุปการบริหารการพัฒนา

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การพัฒนา
บทที่ 3 การบริหารการพัฒนา
บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา                                                                                                                                                      บทที่ 5 การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บทที่ 7 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา และกระบวนการในการพัฒนาประเทศ
บทที่ 8 ความจำเป็นต้องพัฒนาการบรหาร และขอบข่ายของการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 9 แนวคิดการพัฒนาการบริหาร 
บทที่ 10 การพัฒนาองค์ประกอบของการบริหาร                                                                                                                                                          บทที่ 11 การพัฒนาการบรหารของประเทศไทย                                                                                                                                                          บทที่ 12 การพัฒนาการบริหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง      
ส่วนที่  2
บทที่ 13 การบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นฐานความรู้การบริหารที่ส่งเสริมฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 14 การเมืองกับระบบราชการ
บทที่ 15 พัฒนาการของมินิพาราไดม์เกี่ยวกับระบบราชการ
บทที่ 16 ปัญหาของระบบราชการในประเทศกำลังพัฒนา
บทที่ 17 การบรหารการพัฒนาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3313 / PA323

Close หน้าต่างนี้
Go Top