หมวดสินค้าหลัก

LAW1103 / LAW1003 / LA103 /LW203 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

ผู้เข้าชม 15,992 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1103S
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1103 / LAW1003 / LA103 /LW203

สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

เนื้อหาประกอบด้วย
ความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนา ความหมายของนิติกรรม โมฆะกรรม
      การแสดงเจตนา
      ความหมายของนิติกรรม
     โมฆะกรรม
ส่วนที่ 2 โมฆียะกรรม เงื่อนไข และเงื่อนเวลา
       ความหมาย และเหตุแห่งโมฆียะกรรม
       เงื่อนไข
       เงื่อนเวลา
ส่วนที่ 3 ระยะเวลา อายุความ
       ระยะเวลา
       อายุความ
ส่วนที่ 4 สัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ
       สัญญา
       มัดจำ
       เบี้ยปรับ
หัวข้อสำคัญและมาตราสำคัญสำหรับการสอบไล่
ตัวบทย่อกฎหมายนิติกรรมและสัญญา

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1103 / LAW1003 / LA103 / LW203

Close หน้าต่างนี้
Go Top