หมวดสินค้าหลัก

LAW2111 / LAW2011 / LA211 / LW303 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

ผู้เข้าชม 10,250 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2111S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2111 / LAW2011 / LA211 / LW303 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

 สารบัญ

 + บทนำ

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

 + หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

    บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาตัวแทน

    บทที่ 2 หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทน

    บทที่ 3 ขอบอำนาจของตัวแทน

    บทที่ 4 ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

 + หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

    บทที่ 1 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ

    บทที่ 2 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

 + หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน

 + หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

 + หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน

 + หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่ 2 นายหน้า

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2111 / LAW2011 / LA211 / LW303

Close หน้าต่างนี้
Go Top