หมวดสินค้าหลัก

PSY2005 / PC263 สรุปจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 10,853 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PSY2005S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
PSY2005 / PC263 สรุปจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ การถูกใจกัน และความรัก
บทที่ 3 การรับรู้ทางสังคม
บทที่ 4 การคล้อยตามกัน
บทที่ 5 ความก้าวร้าว
บทที่ 6 ทัศนคติ
บทที่ 7 พฤติกรรมกลุ่ม
บทที่ 8 ผู้นำ
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด PSY2005 / PC263

Close หน้าต่างนี้
Go Top