หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1-2 และ 3-4 (อ.กองเทพ)

ผู้เข้าชม 10,447 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PB367
  • ราคาพิเศษ : 250 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับผู้เตรียมสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปตาม หลักสูตร ก.พ. ก.ค.ศ. กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ปลัดอำเภอและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ ในระดับ 1-2 และ 3-4 เรียบเรียงให้มีเนื้อหาครอบคลุมครบตามหลักสูตร พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวง กรม อาทิ ก.พ. ก.ค.ศ. กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ปลัดอำเภอและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั่วประเทศ

สารบัญ
บทที่ 1 ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล - สรุปเหตุผล
บทที่ 2 วิธีทำข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์
บทที่ 3 หลักในการคิดหาเหตุผล สรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ และสรุปความจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
บทที่ 4 วิธีการทำข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาแบบต่างๆ
บทที่ 5 โจทย์เงื่อนไขทางภาษา และใช้วิธีการทสงคณิตศาสตร์
บทที่ 6 โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
บทที่ 8 ภาคภาษาไทย
บทที่ 9 ภาคความรู้ทั่วไปทางสังคม-การเมือง-เศรษฐกิจ-การศึกษา-วัฒนธรรม-สังคมวิทยาและเทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม
บทที่10 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
จัดทำโดย.. อ.กองเทพ เคลือบพณิชกุลและคณะ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top