หมวดสินค้าหลัก

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

ผู้เข้าชม 11,900 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3012S
  • ราคาพิเศษ : 60 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

สารบัญ

บทนำและความหมายของกฎหมายปกครอง

ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขิงไทย

   บทที่ 1 การจัดองค์กรการปกครอง
   บทที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
   บทที่ 3 การกระทำทางปกครอง  และการบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539

ส่วนที่ 3 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 4 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3112 / LAW3012 / LA312 / LW312

Close หน้าต่างนี้
Go Top