หมวดสินค้าหลัก

อธิบายความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา (NBK)

ผู้เข้าชม 9,752 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBK002
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้
อธิบายความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พร้อมคำพิพากษาศาลฎีก
โดย.. ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้พิพากษา
พิมพ์ครั้งที่ 8 : ก.ค.2556
รวมแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ
1. ออกเช็คแลกเงินสด
2. ขายลดเช็ค
3. ขอยืมเงินแล้วออกเช็คให้ไว้
4. ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
5. ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า "เช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน"
6. นำเช็คเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็ค
7. ในวันที่สั่งจ่ายเงินตามเช็ค ผู้สั่งจ่ายมีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามเช็ค แต่ผู้ทรงกลับนำเช็คไปขึ้นเงินหลังวันที่สั่งจ่าย
8. เช็คไม่ลงวันที่
9. ออกเช็คชำระหนี้อันเกิดการการพนัน
10. ออกเช็คโดยมีมูลหนี้จากเงินค่าขายสลากกินรวบ
ฯลฯ
จัดทำโดย.. ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ทนายความ/ใบอนุญาว่าความ/ตั๋วทนาย

Close หน้าต่างนี้
Go Top