หมวดสินค้าหลัก

กำหนดอายุความในคดีแพ่ง (NBK)

ผู้เข้าชม 9,839 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBK005
  • ราคาพิเศษ : 320 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

กำหนดอายุความในคดีแพ่ง (NBK)

 

ISBN  : 978-974-447-413-1
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2557
จำนวน  : 410 หน้า
รูปแบบ :
 หนังสือปกอ่อน เข้าเล่ม กั้นกาว

 

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

       รวมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดอายุความ โดยได้นำแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเรียบ เรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ง่ายสำหรับการค้นหาเรียนรู้และนำไปใช้
 
สารบัญ
บทนำ
- อายุความเพิกถอนการฉ้อฉล
- อายุความลาภมิควรได้
- อายุความละเมิด
- อายุความซื้อขาย
- อายุความให้
- อายุความเช่าทรัพย์
- อายุความเช่าซื้อ
-อายุหุ้นส่วนบริษัท
- กำหนดอายุความพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
- กำหนดอายุความพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2539


ฯลฯ
 

 

จัดทำโดย.. ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ทนายความ/ใบอนุญาว่าความ/ตั๋วทนาย

Close หน้าต่างนี้
Go Top