หมวดสินค้าหลัก

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุธรณ์-ฎีกา (อ.จรัญ)

ผู้เข้าชม 9,992 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : JP001
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุธรณ์-ฎีกา 

โดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล

พิมพ์ : ก.ค.56

สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ – ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ 3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ – ฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา 225 และมาตรา 249
บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ – ฎีกาในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ 5 วิธีการร่าง ยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์ – ฎีกาในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์ – ฎีกา
จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top