หมวดสินค้าหลัก

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี (อ.จรัญ)

ผู้เข้าชม 10,200 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : JP002
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี 

สารบัญ
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
           บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย
           บทที่ 2 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้งครองโจทก์ (มาตรา 254 ถึงมาตรา 270)
           บทที่ 3 วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา ตามมาตรา 264
ลักษณะที่ 2 บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
           บทที่ 4 หลักทั่วไป 10 ประการ
           บทที่ 5 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
           บทที่ 6 บทคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
           บทที่ 7 สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
           บทที่ 8 วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top