หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 (รศ.ปิติกุล)

ผู้เข้าชม 10,478 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : WC056
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3
โดย.. รศ.ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ื 3 เดือน กันยายน 2554
สารบัญ
อุทธรณ์ 
หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา 
คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นขอ้ที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น 
คำสั่งระหว่างพิจารณา 
การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ 
การขอทุเลาการบังคับ 
การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ 
การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ
ฎีกา 
การยื่นฎีกา 
กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา 
คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา 
การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ขอคืนเงินวางศาล 
การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
จัดทำโดย...รศ.ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top