หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป)

ผู้เข้าชม 10,569 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBT024
  • ราคาพิเศษ : 90 บาท
  • ราคาปกติ 180 บาท ลด 50%
  • Share รายการสินค้านี้

คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

พิมพ์ครั้งที  :
โดย.. ประทีป เฉลิมภัทรกุล รองประธานศาลฎีกา
สารบัญ
บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด
          - ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
          - การลงรายการในบัญชีเดินสะพัด
          - การหักทอนบัญชี
          - การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
          - อายุความสัญญาบัญชีเดินสะพัด
บทที่ 2 ตั๋วเงิน 
          - บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
          - บุคคลที่เกี่ยวข้องในตั๋วทั้งสามประเภทมีใครบ้าง
          - รายการในตั๋วเงิน
          - ข้อความที่จะเขียนลงในตั๋วเงิน
          - การผ่อนวันใช้เงิน
บทที่ 3 ตั๋วเเลกเงิน
          - ตั๋วเเลกเงินคืออะไร
          - รายการในตั๋วแลกเงิน
          - ดอกเบี้ยในตั๋วเงิย
          - ข้อห้ามต่อสู้ในคดีตั๋วเงิน
          - การโอนตั๋วเงิน
บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
          - ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน
          - การจดรับรู้
บทที่ 5 เช็ค
          - เช็คคืออะไร
          - การยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามมาตรา 990
          - อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็คฯ
          - การรับรองเช็ค
          - เช็คขีดคร่อม
บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก
บทที่ 7 อายุความ
จัดทำโดย.. ประทีป เฉลิมภัทรกุล รองประธานศาลฎีกา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

Close หน้าต่างนี้
Go Top