หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว (อ.ประสพสุข)

ผู้เข้าชม 10,487 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBT052
  • ราคาพิเศษ : 215 บาท
  • ราคาปกติ 430 บาท ลด 50%
  • Share รายการสินค้านี้

คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
  1.1.กฎหมายลักษณะผัวเมีย
  1.2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม
  1.3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ใหม่
  1.4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่แก้ไขในปี 2533
 
บทที่ 2 การหมั้น
  1.1. เงื่อนไขของการหมั้น
  1.2. แบบของสัญญาหมั้น
  1.3. ของหมั้น
  1.4. คู่สัญญาที่จะต้องรับผิดตามสัญญาหมั้น
 
บทที่ 3 การสมรส
  1.1. ความหมายของการสมรส
  1.2. เงื่อนไขแห่งการสมรส
  1.3. แบบแห่งการสมรส
  1.4. การสมรสในต่างประเทศ
  1.5. การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
 
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  1.1. การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
  1.2. การแยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
  1.3. การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
  1.4. การอุปการะเลี้ยงดูและกระทำการตามสมควรเพื่อให้คู่สมรสที่วิกลจริตมีความปลอดภัย
 
บทที่ 5 ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
  1.1. สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  1.2. สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  1.3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  1.4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
  1.5. หนี้สินของสามีภริยา
 
บทที่ 6 การสมรสที่เป็นโมฆะ
 
บทที่ 7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
 
บทที่ 8 บิดามารดากับบุตร
 
บทที่ 9 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
 
บทที่ 10 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
 
บทที่ 11 บุตรบุญธรรม
 
บทที่ 12 ค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
พิมพ์ครั้งที่ 21 : พ.ศ. 2558
จัดทำโดย... ศาสตรจารย์พิเศษ ประสบสุข บุญเดช

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายเยาวชนและครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top